Alternativní a podporující výukové metody

Líný znamená být chytrý a efektivní...

Alternativní a podporující výukové metody

Seminář je věnován úplnému základu práce učitele: dobré didaktice, především výukovým metodám. Právě metody, výukové aktivity, formy práce jsou tím, na čem se staví vyučování. Základem dobré výuky je mít dostatečné možnosti didakticky připravit učivo, získat zájem a motivaci žáků nabídkou správné vzdělávací nabídky.

  • Výukové metody a jejich zasazení do třídního klimatu
  • Alternativní a klasické vyučovací metody – jejich klady a zápory
  • ­Co je při vyučování důležité
  • ­Alternativní způsoby výuky – projektové vyučování, kooperativní učení, práce s textem, vzájemné učení žáků, povinné a nepovinné úkoly, kruhový systém, komunitní kruh a mnoho jiných.
  • Výukové metod alternativních škol (daltonské, waldorfské aj.)
  • Hodnocení alternativních metod
  • ­Vedení třídy při alternativních způsobech výuky – odměny, kázeň, motivace
  • ­Diskuse

Účastníci školení budou schopni posoudit klady a zápory alternativních a klasických vyučovacích metod a poznají jejich důležitost při budování klimatu ve školní třídě. Získají informace o podstatě jednotlivých způsobů výuky a o možnostech jejich využití. Rozšíří své portfolio výukových metod a získají dovednost správně je hodnotit. Budou znát zásady pro vedení třídy při používání těchto způsobů. V diskusi vyhodnotí reálné možnosti uplatnění metod ve výuce. Akce je vedena seminární, činnostní formou.

Napsat komentář